Vielse


Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke aleine. Løftene blir gitt med vitner til stede.

Bestilling av vigsel i alle kirkene i Skien prosti (som Siljan er en del av) er samlet på et kontor/telefonnr.

Skien kirkelige fellesråd
Schweigaardsgt 11
3717 Skien
tlf. 35 58 90 80.