Vielse i Siljan kirke


Pris på vielse i Siljan

Det tas ikke betaling ved vielse dersom en av partene er medlem i Den norske kirke og har folkeregistrert adresse i Siljan kommune på vigselstidspunktet. Par som er bosatt utenfor kommunen må betale etter gjeldende takster.

Pris på vielse i Siljan
Medlemmer av Den norske kirke betaler ikke for vielse i kirken der de har fast bostedsadresse. Det er adresse på vielsestidspunktet som gjelder.

Betaling for vielse er altså knyttet til folkeregistrert adresse og medlemskap i Den norske kirke. Par som skal betale for vigsel vil få to fakturaer tilsendt fra to ulike instanser. Dette er fordi det innenfor kirken er to arbeidsgivere.

Leie av kirke/kapell samt organist og kirketjener:
Pris for par som ikke er medlem av Den Norske Kirke, eller har folkeregistgrert adresse utenfor Siljan er kr 2500,-. Prisen reduseres med kr 1000 dersom brudepar stiller med egen organist. Par som er medlem av DNK og i tillegg en i paret har folkeregistrerrt adresse i Siljan, tilbys gratis vielse.

Agder og Telemark bispedømmeråd: leie av prest:
Dette gjelder ikke-medlemmer, eller par bosatt utenfor Skien prosti (dvs. par som ikke er bosatt i Siljan, Skien eller Porsgrunn) Avlønning av prest til vielse kr. 3500,-

Tilbake