Konfirmasjon


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken. Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre - uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.