Priser og vedtekter for gravplassene i Siljan


Her er det listet opp priser i forbindelse med gravferd. Link til fullstendig vedtekter finnes nederst på denne siden.


Kremasjon:
Egenandel ved kremasjon Skien krematorium kr. 7450,-

Gravferdssermoni:
Gravferdsseremonier i vår kirke eller kapell koster ikke noe for medlemmer i Den norske kirke bosatt i Siljan.

Preludering (orgelspill 15 min før seremonien) er en ekstratjeneste som kan bestilles mot betaling. Preludering kr. 600,-

Leie av kirke eller kapell for ikke-medlemmer eller andre som er bosatt utenfor Siljan kommune kr. 1000,-

Kantor i gravferdsseremonier i våre kirker for ikke-medlemmer eller utenbysboende kr. 0,-

Avgifter kirkegårder:
Et nytt gravsted som tas i bruk er gratis de 20 første årene for innbyggere i Siljan kommune. Dersom man ved gravlegging ønsker å avsette grav ved siden av avdøde- til ektefelle eller annen pårørende, vil dette bli en festegrav. For innbyggere i Siljan kommune vil festeavgiften være kroner 4000,- for avsatt grav de første 20 år.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan gravlegges på gravplass i Siljan kommune. Det kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.

Dersom det er festet gravsted forbeholdt avdøde, kreves ingen avgift selv om avdøde ifølge Folkeregistret ikke var bosatt i Siljan kommune på dødstidspunktet.

Hvis man allerede er fester av et gravsted hvor det er en ledig grav (eller fredningstiden er over), er det fester som bestemmer hvem som skal gravlegges der, uansett avdødes bosted.

Festeavgift for enkel/dobbel grav pr år kr 200,-/ 400,- Festeavgift for urnegrav pr år 200,- Navneplate på navnet minnelund 10 360,- Gravlegging av kiste for utenbysboende 2500,- Urnenedsettelse utenbysboende 350,-

Et nytt gravsted som tas i bruk er gratis de 20 første årene for innbyggere i Siljan kommune. Dersom man ved gravlegging ønsker å avsette grav ved siden av avdøde- til ektefelle eller annen pårørende, vil dette bli en festegrav. For innbyggere i Siljan kommune vil festeavgiften være kroner 4000,- for avsatt grav de første 20 år.

Sletting av gravsted:
Det er fester som må bestille sletting. Fyll ut skjemaet for sletting av grav og send det til menighetskontoret@siljan.kirken.no 

Vedtekter for gravplassene i Siljan kommune

Skjema for sletting av grav/gravsted i Siljan sokn

Tilbake