Kirkene våre


Siljan kirke

Siljan fikk trolig sin første kirke en gang i annen halvdel av 900 - tallet, en liten trekirke med gulv av hardstampet jord. Klokketårnet stod for seg selv i nærheten. 
Etter et par hundre år, på 1100- tallet, ble det reist en steinkirke på samme plass som den første kirken.
Det viktigste interiøret var en døpefont av tre, formet som et stort timeglass. Denne brukes ved dåp i kirken i dag. 

Korset over korbuen er fra den gotiske stilperioden i middelalderen.Kirkens skipstegninger på murveggene dateres til begynnelsen av 1200 - tallet.
Utvendig er kirken i sin nåværende form fra 1903. Eldste del i stein fra 1100 tallet fikk et påbygg i tømmer i 1838, og det 30 meter høye tårnet er fra 1903. Innvendig er kirkens opprinnelige kor restaurert i 1946 og 1947, mens kirkens skip ble restaurert i 1968 - 69.

 

Grorud kapell

Grunnsten-nedleggelsen fant sted 5. juli 1942. Folk i grenda slo ring om kirketanken og støttet både med kontanter og dugnad. Tomt og byggematerialer ble gitt av familien Treschow, i tillegg til andre gaver. Altertavlen, vegger, tak og benker er malt av kirkekunstneren Finn Krafft, som den gang var rektor på Notodden tegneskole.

Forsommeren 1944 stod huset på det nærmeste ferdig. Under et sommerstevne 9. juli var omkring 600 mennesker samlet da prost Seip viet huset, som det eneste norske kirkebygg som ble innviet under krigen.

Kapellet brukes jevnlig til gudstjenester og særpreges av sin lune atmosfære.

For mer informasjon om Siljan kirke og Grorud kapell, henvises det til bygdeboka :
SILJAN av Asbjørn Bakken,
Gårdene - slektene - trekk fra bygdelivet.
Utgitt av Siljan kommune, 1969.

Tilbake