Godt nytt år


Vi har bak oss en julefeiring som ble annerledes. Men jul ble det – selv om det var i noe mindre omfang. Ved inngangen til det nye året må vi fortsatt forholde oss til mye usikkerhet rundt pandemien. 

 

Det viktige er å ta vare på hverandre og beskytte hverandre. I tråd med nasjonale retningslinjer er gudstjenesten i Siljan kirke 10. og 17. januar avlyst. Det eneste vi nå kan gjennomføre er gravferd og dåp – etter nærmere retningslinjer. 

Selv om de fleste aktivitetene er i hvilemodus så er vi fortsatt kirke og fellesskap.
Kirken står som det trygge og faste midt i all usikkerhet.  Vi går nå inn i åpenbaringstiden – det er den tiden vi skal bli bedre kjent med han som ble født i julen. 

Gud sendte ikke masse løpesedler til jorden. Han sendte et levende menneske. Det er relasjoner det handler om. En relasjon oppover og relasjoner utover til andre mennesker.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd, kom skynd deg å gi meg den andre. Så knytter vi kjærlighets hellige bånd og lover å elske hverandre. 

Godt nytt år.

Ruth Elisabeth Lien Myrvang, kirkeverge
Dennis Larsen, sokneprest

Tilbake