Smittevern i Siljan kirke (oppdatert 2. februar)


Kirkene kan åpne for arrangementer og aktiviteter igjen, og barne- og ungdomsarbeidet har fått «trafikklys».

 

Innenfor rammene av nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger, skal kirken holde gudstjenester og seremonier, drive sitt omsorgsarbeid og barne- og ungdomsarbeid. Det er lov, og nødvendig. Frem til befolkningen er vaksinert, må vi være kirke underlagt smittevernrestriksjoner. Ved inngangen av 2021 startet en to-ukers sosial nedstenging initiert av myndighetene, med anbefaling om å avlyse alle aktiviteter. Denne anbefalingen gjelder ikke lenger.

Det åpnes for innendørs arrangementer med 10 deltakere + medvirkende. Vi åpner for Åpen kirke hver søndag kl 11.00-12.00. Her er det mulig å komme og forlate kirken i det aktuelle tidsrom. Enkel liturgi og i etterkant mulighet for nattverd, lystenning og bønn. Organisten veksler mellom musikk og stillhet. Alle tilstede holder minst en meters avstand til de man ikke bor sammen med.

Begravelser kan fortsatt ha 50 deltakere. Alle tilstede holder minst en meters avstand til de man ikke bor sammen med. Ved salmesang/allsang skal det være 2 meters avstand mellom personer som man ikke bor sammen med.  Da vil deltakerantallet begrenses ytterligere.

Smittevernet i kirken vår bygger på fem hovedprinsipper:

·         Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger

·         Gode rutiner for håndhygiene og renhold

·         Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

·         God avstand mellom alle som deltar

·         Tilstrekkelig bemanning til stede

·         Begrense antalle sosiale kontakter

Merk at vi må ta forbehold om evt. endringer knyttet til nasjonale eller lokale retningslinjer for smittevern.

Tilbake