KIRKEVALGET 2019 – RESULTAT
KIRKEVALGET 2019 – RESULTAT
KIRKEVALGET 2019 – RESULTAT


Menighetsrådet består av følgende faste medlemmer:
Eva Velstad Kjær, Ann-Kristin Løvviken Kiste, Brynjar Rismyhr, Willy Solberg, Ragne Feen Rønjom, Halvor Staulen.

Varamedlemmer:
Kjell Morten Nystad, Ragnhild Løver, Gry Olaussen.

Valgdeltakelsen i kirkevalget for menighetsrådet var på 12%.
Det ble avgitt 178 stemmer hvorav 31 var forhåndsstemmer.