Vigsel
Vigsel
Vigsel
Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt.
Prøvingen skal foretas av folkeregisteret i den kommunen der dere eller en av dere er registrert bosatt. De papirene som skal fylles ut kan dere få på folkeregisteret.
Disse papirene er:

  • Egenerklæring fra begge brudefolkene
  • Erklæring fra forlovere
  • Dersom en av dere har vært gift før, må det legges fram bevis for skilsmisse eller dødsfall, samt for at det er foretatt skifte
Utfylte papirer leveres på folkeregisteret.
Når de finner at dere oppfyller ekteskapsvilkårene, får dere en attest som viser at det ikke er noe til hinder for at ekteskap blir inngått. Denne er gyldig i 4 måneder, og dere har selv ansvar for å ta den med til kirkekontoret i god tid før vielsen.

Når begge brudefolkene har adresse utenfor Skien prosti (Skien, Porsgrunn og Siljan kommune) vil det bli en kostnad på kr. 2.600,- for prest.

De som gifter seg i Siljan kirke, og ifølge folkeregisteret er registrert utenfor kommunen, får i tillegg en kostnad for andre ansatte og bruk av kirken på kr 1000,-

Etter vielsen får dere en midlertidig vigselsattest av  presten. Kirkekontoret sender melding om vigselen til folkeregisteret, som  utsteder den egentlige vigselsattesten.  Ønsker en av dere å endre navn i forbindelse med vigselen, må skjema "Endring av navn" leveres folkeregisteret sammen med de andre papirene. Da kan vigselsattest skrives ut med det nye navnet.