Dåp
Dåp
Dåp
Velkommen til dåp i Siljan kirke
Du kan gjerne avtale dåp så snart barnet er født, men husk at fødselsattesten må være klar før dåpsdagen.

Fødselsattest skrives ut av folkeregisteret så snart dere har sendt inn underskrevet navnevalgsskjema.

Fødselsattesten er igjen grunnlaget for dåpsattesten som skrives ut når barnet døpes.    

Dersom dere bor i en annen kommune, kan dere allikevel døpe barnet i Siljan.  Etter å ha avtalt dato med oss, må dere ta kontakt med menighetskontoret der dere bor for oversendelse av nødvendige papirer.

Dersom du ønsker å døpe barnet ditt, kan du registrere dåpsforespørselen her.. 
Et par uker før dåpen må menighetskontoret få beskjed om hvem som skal være faddere for barnet.  Barnet kan ha fra 2 til 6 faddere Nedre aldersgrense for disse er 15 år, og fadderne må enten være medlemmer av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp.  Vi sender en hilsen til fadderne en ukes tid før dåpen.  Av den grunn må vi få oppgitt faddernes adresser.

Før dåpen får dere en samtale med presten, både om hva dåpen betyr og om de praktiske sidene omkring dåpsgudstjenesten.  Samtalen foregår enten på menighetskontoret, i kirken eller hjemme hos dere.