Medlemsskap
Medlemsskap
Medlemsskap

Medlemskap i Den norske kirke

Man blir medlem i Den norske kirke ved dåp. (Dåp av barn, ungdommer, voksne). Dessuten må man være bosatt i Norge eller være norsk statsborger i utlandet for å være medlem. Man kan ikke samtidig være medlem i Den norske kirke og i et annet trossamfunn i Norge.
 
Personer som flytter til Norge, blir medlemmer av kirken ved dåp, eller ved innmelding dersom de er døpt i hjemlandet sitt.

Du kan lese mer om medlemsskap i Den norske kirke på linkene nedenfor.