Målsetning
Målsetning
Målsetning
Som barn i ditt hus...
MIN kirke - Min menighet

- full av Gud, og med mennesker som viser omsorg og varme

- åpen for mennesker i alle livets faser

I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg tilhørighet.
MIN kirke