Menighetsrådet 2015-2019
Menighetsrådet 2015-2019
Menighetsrådet 2015-2019

Siljan menighetsråd og Bispevisitas

Medlemmer:
 
1. Lisbeth Tveitan
2. Ingrid Elisabeth Holte Sørhaug
3. Willy Solberg
4. Brynjar Rismyhr
5. Ragnhild Rismyhr
6. Ragne Feen Rønjom
 
Varamedlemmer:
Gunn Tove Ringstad Heisholt
Lillian Skilbred
Anne Jorunn Nordbø Hagen
Bente Skinhøj-Ness
Anne Grete Saga